Голям скандал заради ТЕЦ Бобов дол

0
127
Bobov Dol Power Plant
Сподели новината.

КНСБ не подкрепя редуцирането на обхвата за нови газови връзки като инфраструктура за доставка на газ/водород само единствено към ТЕЦ „Марица изток 2“ и отпадането на ТЕЦ „Бобов дол“ в Плана за възстановяване и устойчивост (НПВУ). ТЕЦ „Бобов дол“ е отпаднал в настоящия и последен вариант на Плана, където решенията за заместващи мощности на природен газ, като преходно гориво, са насочени единствено към държавното предприятие.

Синдикатите считат, че на всички важни за енергийната система ТЕЦ трябва да се предложат решения за преход, да бъдат оценени заедно, а финансовата подкрепа да бъда насочена към най-ефективните предложения.

Текущото обсъждане на НПВУ с ЕК не следва да ограничава възможните решения или да отлага работата по спешното разработване на обхватен план за преход. Нужно е да се посочат ясно елементите на реформа в енергийния сектор и да се посочи открито година за приключване на въгледобива у нас, което ще позволи да се планират конкретни стъпки за бъдещето на въглищните райони у нас.

Липсата на обща визия за енергийната трансформация на комплекса „Марица изток“ и липсата на взаимовръзка с начините за постигане на справедлив преход могат да доведат до твърде бързо спиране на работата на ключови енергийни обекти „по икономически причини“. Това ще доведе до сериозни социални и икономически проблеми, а тезата за справедлив преход ще остане на заден план. Предложеният подход за целева подмяна на производствените мощности на въглища в ТЕЦ „Марица изток 2“ е рисков, както поради краткия период, в който инвестицията следва да се възстанови, така и поради липсата на яснота за възможностите за преход към водородно гориво за големи енергийни обекти през 2029 г. Този подход води пряко към закриване на хиляди работни места без да е ангажиран със социалната защита. Алтернативите за преход на въглищните региони са по-разнообразни и НПВУ следва да осигури възможност за развитие на конкурентни предложения „отдолу нагоре“.