Голям скандал с ТЕЦ Бобов дол

0
59
5ab93306 tec bobov dol avgust 2018 1024x768 1
Сподели новината.

Установиха поредно замърсяване на околната среда от ТЕЦ „Бобов дол“.

Била е извършена проверка от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – Благоевград, РИОСВ-Благоевград, РИОСВ-София, и Регионална Лаборатория на ИАОС в града по сигнал от рибари за замърсяване на водите на река Струма.

Според сигнала мястото на замърсяването е при моста за благоевградското село Покровник. След обход в района на 25 км участъци по реката и нейните притоци Рилска и Джерман проверяващите са установили, че водите са мътни, със специфичен сиво-черен цвят, а източникът е топлоценнтралата.

Замърсяването на Струма е станало чрез река Разметаница, десен приток на река Джерман, която е ляв приток на река Струма, където се заустват отпадъчни води от дейността на ТЕЦ-а. Дружеството е титуляр на комплексно разрешително, съгласно което може да зауства в река Разметаница пречистени отпадъчни води. В случая обаче водите на реките Разметаница, Джерман и Струма са замърсени от заустване на отпадъчни води от ТЕЦ „Бобов дол“ с изключително високо съдържание на замърсители.

Взети са проби на двете места на заустване съгласно разрешителното – пункт №1 – заустване от водоотвеждащ канал след ПС избистрени води в р. Разметаница, и Пункт №2 – заустване от водоотвеждащ стоманобетонен канал след разпределителна шахта- площадка за утаяване на отпадъчни води, разположена на територията на ППС „Черно езеро“ в р. Разметаница. След като станат ясни резултатите, ще бъдат предприети действия по компетентност за ангажиране на административно – наказателна отговорност.

Изпълнителната агенция по околната среда към МОСВ е започнала преразглеждане на комплексното разрешително на ТЕЦ „Бобов дол“ заради системно замърсяване на основание на Закона за опазване на околната среда.

Целта на процедурата е въвеждане на нови изисквания и условия в разрешителното, които да гарантират спазване на нормите, а искането към ИАОС е отправено от контролиращите звена на МОСВ – РИОСВ и Басейновата дирекция в Благоевград, обясни вицепремиерът и министър на околната среда и водите Борислав Сандов. Той подчерта, че през годините лично е подавал множество сигнали заради емисии от комина на ТЕЦ „Бобов дол“ без сероочистваща инсталация и винаги получавал един и същ отговор от РИОСВ – че поради възникнала авария се е наложило използването на този комин.

Сандов припомни, че срещу много ТЕЦ-ове в България има немалко сигнали от граждани за замърсяване на околната среда и се извършват постоянно проверки от институциите.

--------------------------