Сподели новината.

Архитектурният резерват Ковачевица и курортното селище Лещен от години имат проблем с водоснабдяването. Той е и заради множеството бити сонди от частни лица. В същото време довеждащият водопровод в Лещен е строен през 1938 година. Оттогава не е пипнато нищо по него. „Общинска собственост, но са изоставени каптажи, дренажи, самото водохващане е зарязано. В момента там идва дебит от половин литър в секунда, което е недостатъчно за едно така бързо развиващо се селище като Лещен”, твърди кметът на община Гърмен – Феим Иса.

Той уточни, че Ковачевица има специален статут и всяко строителство се съгласува от Министерството на културата. Лещен няма такъв статут и там се появяват хотели, които не се вписват в архитектурния облик на селото. Тези хотели са с басейни, дърпат цялата вода и в горните квартали хората остават на сухо. Вече се проектира подмяната на довеждащия водопровод. Общината ще изготви проектите не само за Ковачевица и Лещен, а и за други села, където има проблеми с водоснабдяването и където водопроводите са компрометирани и са строени преди повече от 60 години.

Важен е и другият въпрос – общината да не допуска презастрояване в двете населени места. През последните години специално за Огняново и Лещен много строителни разрешения за хотели са издадени и сега там се строи. „Ще се опитам да огранича тези неща, но знам, че ще е трудно, защото ще се сблъскам с големи интереси. В крайна сметка обаче общественият интерес е най-важен”, казва Феим Иса.