Сподели новината.

Компанията Фейсбук обяви, че е разкрила голяма кампания за манипулации,