Ето с колко са нараснали производствените цени в промишлеността у нас

0
17
1530645245 pari1
Сподели новината.

Производствените цени в промишлеността в ЕС са нараснали с 5,4 на сто през март спрямо февруари, а в еврозоната – с 5,3 на сто, сочат данни на Евростат. През февруари и в двете зони покачването е било с 1,1 на сто.

В България производствените цени в сектора са се увеличили с 4,3 на сто през март спрямо спад от 0,1 на сто през февруари, а годишното им повишение е с 45,2 на сто спрямо 40,6 на сто през февруари.

В ЕС годишното покачване на показателя през март е 36,5 на сто (спрямо 31,2 на сто предходния месец), а в еврозоната показателят е нараснал с 36,8 на сто (спрямо 31,5 на сто през февруари).

През март спрямо февруари производствените цени в промишлеността в ЕС са се повишили с 11,6 на сто в енергетиката, с 2,9 на сто при междинните стоки, с 2,6 на сто при нетрайните потребителски стоки и с 1,0 на сто при инвестиционните блага и дълготрайните потребителски стоки. В целия промишлен сектор, с изключение на енергетиката, цените са нараснали с 2,3 на сто.

В еврозоната месечното увеличение на производствените цени през март е било 11,1 на сто в енергийния сектор, 2,8 на сто при междинните стоки, 2,4 на сто при нетрайните потребителски стоки и 0,8 на сто при инвестиционните блага и трайните потребителски стоки. В целия промишлен сектор, с изключение на енергетиката, цените са се повишили с 2,1 на сто.

Най-голямо месечно увеличение на производствените цени е отчетено в Ирландия (+36,1 на сто), следвана от Гърция (+8,8 на сто) и Португалия (+8,4 на сто). Единствен месечен спад е регистриран в Словакия (-1,1 на сто), а в Малта производствените цени са останали без промяна.

На годишна основа производствените цени в ЕС са нараснали през март със 101,3 на сто в енергетиката, с 22,8 на сто при междинните стоки, с 9,5 на сто при нетрайните потребителски стоки, с 8,4 на сто при трайните потребителски стоки и с 6,9 на сто при инвестиционните блага. В цялата промишленост, с изключение на енергийния сектор, цените са се повишили с 14,1 на сто.

В еврозоната през март 2022 г. спрямо март 2021 г. производствените цени за промишлеността са се увеличили със 104,1 на сто в енергийния сектор, с 22,6 на сто при междинните стоки, с 8,7 на сто при нетрайните потребителски стоки, със 7,9 на сто при трайните потребителски стоки и с 6,5 на сто при инвестиционните блага. Цените в цялата промишленост, с изключение на енергетиката, са нараснали с 13,6 на сто.

Производствените цени на годишна основа са се покачили във всички страни членки, като най-силно увеличение е отчетено в Ирландия (+106,1 на сто), в Румъния (+67,6 на сто) и в Дания (+62,0 на сто)./ „24 часа“

--------------------------