Сподели новината.

Джендър-учебник по биология и здравно образование на издателство „Анубис“ за 9 клас е одобрен от Министерство на образованието и науката. За това сигнализира във фейсбук автор-драматургът Александър Урумов. [null] [null] Българската организация на родителите и децата (БОРД) е изпратила въпроси до МОН относно учебника за 9 клас От ведомството е получен отговор, подписан от госпожа Албена Михайлова, главен секретар на МОН, от който стават ясни следните факти: I. Джендър-учебникът на издателство „Анубис“ е одобрен със заповед РД 09-1330/19.07.2018 г. на министъра на образованието и науката. II. Оценителите на този учебник са назначени със Заповед 09-669 от 10 април 2018 г. на министъра на образованието и науката. Това са: 1. Гл. ас. Елица Любомирова Павлова, специалист във ВУ 2. доц. Ваня Петкова Богоева, специалист в БАН 3. Кузман Стойчев Кузманов, старши експерт в РУО 4. Мариела Владимирова Зайкова, учител 5. Мария Тодорова Веселинска, учител 6. Ивелина Иванова Каменова, учител 7. Иванка Илиева Драгиева, учител III. МОН няма никакви контролни функции върху тиража и цената на учебниците и учебните помагала. IV. Министерството на образованието и науката не е извършило мониторинг върху учебниците и учебните помагала за начално и средно образование с цел недопускане на джендър-съдържание, нито пък има индикация за такова намерение. От отговора на просветното министерство става ясно, че в МОН има отворена врата за приемане на детски учебници и помагала с хомосексуални внушения в тях. Няма институционална гаранция за предпазване на децата от джендъридеология, поради което те са изложени на висок риск от джендър-внушения. От БОРД съобщават, че ще настояват да бъде назначена повторна комисия от оценители, която да преразгледа решението на първата комисия с оглед на решението на Конституционния съд от 27 юли 2018 г.

Реклама