Сподели новината.

Само двама участници в търга за тол системата ще продължат напред, според оценката на тръжната комисия по техническите оферти. От 6 компании, подали документи за участие в процедурата, четирима са предложени за отстраняване, става ясно от съобщения на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Резултати от оценяването на техническите оферти на участниците, извършено от тръжната комисия, са следните:

– Обединение „БГ ПЪТ“ – участникът е предложен за отстраняване;

– КАПШ ТРАФИК СОЛЮШЪНС – Оценка за функционалност и експлоатационни качества на системата, реализация на хардуерна система – 10 т. Оценка за план за изпълнение и управление на риска – 10 т. Оценка за качество при изпълнение на поръчката – 10 т. Техническа оценка – 100 т.

– ТОЛЛНЕТ АД, Чехия – участникът е предложен за отстраняване;

– СИЕЛА НОРМА АД – участникът е предложен за отстраняване;

– Обединение „ТЕЛЕТОЛ“ ДЗЗД – участникът е предложен за отстраняване;

– Консорциум „ТОЛ БЪЛГАРИЯ“– Оценка за функционалност и експлоатационни качества на системата, реализация на хардуерна система – 5 т. Оценка за план за изпълнение и управление на риска – 5 т. Оценка за качество при изпълнение на поръчката – 10 т. Техническа оценка – 66,67 т.

Утре ще бъдат отворени ценовите оферти на кандидатите, съобщават от АПИ.

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 19 месеца. Индикативната й стойност е 200 млн. лева без ДДС. Изграждането на тол системата ще бъде за сметка на избрания изпълнител. След успешното й внедряване изпълнителят ще възвърне своята инвестиция с пари от събраните приходи, допълват от АПИ.

Това е поредният опит за избор на изпълнител за тол системата, след като предишните процедури бяха прекратени заради жалби на отпаднали кандидати.

Този път държавата обаче заяви, че ще доведе търга до край и от 2018 г. системата ще бъде въведена за тежкотоварни автомобили.