Вътрешният дълг достигна 8 милиарда лева

0
404
4147ca3af8bf81f64b5d738c371bfecb
4147ca3af8bf81f64b5d738c371bfecb
Сподели новината.

На фона на постоянните коментари за растящият външен дълг, малко встрани остават данните за една друга тревожна статистика.

            Вътрешният държавен дълг също расте с много висока скорост в последните две-три години. Според последни данни  на БНБ и НСИ той е достигнал вече 8 милиарда лева. От 2013 година сумата се увеличава с почти 2 милиарда лева на година. Става въпрос за постоянни емисии на ДЦК и други дългови интструменти  за привличане на вътрешен капитал за финансиране на бюджета. Парите се осигуряват основно от български банки, застрахователни компании, инвестиционни и застрахователни фондове. Заради държавните гаранции, това са едни от най-сигурните портфейлни инвестиции на родните финансови структури. Лихвата по тези емисии варира от 2 до 3 процента и се изплаща на предварително обявени дати за падеж. Това само по себе си е скрит бюджетен дефицит, който постоянно се трупа през последните години. Правителствата емитират почти всеки месец  ДЦК  на стойности от 100 до 250 милиона лева. По този начин се осигурява свеж ресурс за покриване на най-належащите  нужди по разходната част на бюджета. Дългът обаче продължава да се трупа и до края на тази година може да достигне 10 милиарда лева. Това е допълнително държавно бреме, за което почти нищо не се коментира. Така заедно с външния дълг, който е около 21 милиарда лева, сумата на общите държавни задължения вече достига 30 милиарда лева и ще продължава да расте. Това е политика на постоянно растяща гръцка спирала, която може да взриви икономиката и правителствените финанси.

 

--------------------------