Сподели новината.

На всички избори сме свидетели на ударно асфалтиране на улици. Този път в Добрич обаче това се прави дори без осигурено финансиране и само в ромските махали. В кварталите „Иглика“ и „Изгрев“, където живее предимно ромското население от града в последните седмици от изборната кампанията ударно се подравняват и асфалтират улици. Какво обаче прави впечатление? Ремонтират се улиците „Опълченска“, „Чайка“, „Божур“, „Баба Парашкева“, „Аврора“, „Надежда“, „Черно море“, „Черно море“, „Гривица“, „Теменуга“ и „Агликина поляна“. Единствената улица от изброените, за която е ясно от къде идва финансирането е ул. „Теменуга“, която е включена в проект „Реконструкция и благоустрояване на градската среда в Добрич“ и трябваше да приключи 10-15 август. При проверка на капиталовата програма на Община Добрич за 2019, одобрена с решение № 45 – 5, отразено в протокол № 45 от заседание на Общински съвет град Добрич, проведено на 29 януари 2019 година се установява, че няма предвидени ремонти на тези улици. Не става ясно как се строи. Има ли строителна документация и инвестиционни проекти, разрешение за строеж? Осигурен ли е строителен надзор за тези обекти? Защо никъде на тях не се вижда задължителната информационна табела по Закона за устройство на територията? Не действа ли някой еднолично и не се ли разпорежда с общинския бюджет без решение на общинския съвет? Има и други абсурди. С решение № 51 – 5 от 30 юли 2019 година общински съвет гласува средствата в размер на 1 357 660 лева, които да бъдат използвани за рехабилитация и ремонт на следните улици: ул. „Свещеник Павел Атанасов“ ул. „№ 12“ ул. „Хан Тервел“ ул. „Армейска“. Улиците са разположени в западна промишлена зона, в чиито район са разположени производствени мощности на най-модерните фабрики в града. А на улица ул. „Хан Тервел“ минава целия тежкотоварен трафик, по време на строителството на фабриките и в момента, когато те вече са действащи. Заради непроходимостта на ул. „№ 12“ предприятията нямат директна връзка между бизнес зоната и околовръстния път. В цивилизованите градове това се случва в обратния ред: общината осигурява инфраструктурата до индустриалната зона и тогава кани инвеститорите. Но освен объркана логика на развитие на града тук като, че ли се сблъскаме и с нещо друго – нарушение на Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за публичните финанси? А наглостта не спира до тук. Неизпълнените решения на общински съвет за 2019г. се превръщат предизборна платформа на сегашния кмет и кандидат за втори мандат Йордан Йорданов.