Сподели новината.

Метален въздушен мост със специални площадки за панорамна гледка ще направи връзката между велоалея и бургаски квартал. Община Бургас намери подходящо техническо решение за продължение на велоалеята до квартал „Крайморие“. До момента са изградени 4 километра от нея – до орнитоложкия център „Пода“. По-нататък обаче автомобилният път към жилищния комплекс минава през скалист и хълмист участък. Първоначално се обмисляше вариант с взривни дейности, който да позволи продължението на велоалеята да мине успоредно на автомобилния път. След разговори с представители на велосипедната общност в Бургас се роди идеята с преминаване отгоре по хълма. Проучени бяха терените, през които ще мине велоалеята, потърсиха се и добри примери от чуждестранния опит. Предвижда се над скалистия хълм да мине пасарелка, съставена от метални рампи. На няколко места ще има панорамни площадки, където велосипедистите да починат за няколко минути и да се насладят на гледката към морето и канала между него и Мандренското езеро. Този район е хабитат на стотици видове птици, тъй като Бургас с неговите влажни зони е важна спирка по пътя на тяхната миграция.

За да се реализира проектът в този му вид, днес кметът Димитър Николов поиска от местния парламент разрешение за изработване на подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за осигуряване на трасе на велосипедна алея от местност „Пода“, преминаващо през различни имоти, за да стигне до „Крайморие“. Следващата стъпка ще е изготвянето на технически проект от експертите в Общината.

Когато се изпълни това продължение, Бургас ще има велосипеден маршрут, свързващ двата му красиви квартала „Сарафово“ и „Крайморие“. Кметът Димитър Николов не се е отказал да работи в сътрудничество с кметовете на съседните общини Созопол и Поморие за изграждане на велоалеи между трите града.