Сподели новината.

За последните 11 – години Бургас претърпя много сериозно развитие, като град, като община и като туристечска и бизнес – дестинация. Бурното развитие донесе четири награди за най-добър град за живеене. За този период градът бе преобразен, като по европейски програми бяха осигурени много сериозни средства. Изчисленията показват, че привлеченият ресурс е на стойност около 800 милиона лева. Улиците бяха преасфалтирани, ремонтирани бяха десетки училища и детски градини. Транспортната схема претърпя революция, а автопаркът на градския транспорт беше изцяло подменен и модернизиран. Усвоиха се и много средства с държавно финансиране. В момента се изгражда огромен спортен обект, наскоро бе открита новата база Парк Арена, а в началото на следващата година тръгва изграждането и нов футболен стадион.
През тази година ще бъде инвестирано в логистичните паркове около града. Този край бившото СО МАТ ще бъде довършен окончателно като инфраструктура. Паркът в Българово ще продължи да се доизгражда. Цел пред ръководството на общината е да бъдат привлечени солидни инвеститори, които да разкриват нови работни места и да създават силна бизнес-среда.
Сериозен интерес има и към изграждането на нови логистични паркове в пространството между Бургас и квартал Ветрен, около 5-ти километър. Това ще бъде зона, която ще се развива през годините.

Работи се и по и пълна модернизация на Онкологичния център. Там ще бъде закупена нова техника, която ще позволи по-ранна диагностика на раковите заболявания и по-точни прогнозни резултати. Ще бъдат закупени и две нови сгради към здравния блок. В сектор здравеопазване ще се инвестират значителни средства.
Градът се променя и развива постоянно, а новите проекти целят да му създадат завършен европейски облик. Това, което все още липсва е развитието на местната икономика, разкриването на работни места в реалния сектор и привличането на външни инвестиции. С развитието на новите индустриално-логистични паркове около града обаче, се очаква и този проблем да бъде решен.

Очаква се  и развръзка около Океанариума и ГУМ-а в центъра на града. В част от кварталите тече интензивно строителство. Желанието на гражданите все пак е да не прекалява и да не се стигне до презастрояване, което би влошило качеството на живот на хората там.

Реклама