„Булгартрансгаз“ и „Интернешънал Газ“ ще подпишат договор за изграждане на газова връзка България – Сърбия

0
27
gaz
Сподели новината.

„Булгартрансгаз“ ЕАД и ДЗЗД „Интернешънал Газ“ ще подпишат днес договор за Инвестиционно проектиране – фаза работен проект, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на междусистемната газова връзка България-Сърбия (IBS), съобщава БТА, позовавайки се на информация от „Булгартрансгаз“. Подписването ще се състои в рамките на международната министерска кръгла маса днес в София, посветена на регионалното сътрудничество за енергийна сигурност, диверсификация и зелен преход.

Общата стойност на договора с ДЗЗД „Интернешънал Газ“ е в размер до 139 777 777,77 лева без ДДС. Дейностите от предмета на договора са в обхвата на сключеното грантово споразумение за безвъзмездна финансова помощ от Механизма за свързване на Европа.

Интерконекторът България-Сърбия е проект, приоритет на българската енергийна политика, насочен към гарантиране на енергийната сигурност на страната, диверсификацията на източниците и маршрутите на доставка, задълбочаване процеса на либерализация на енергийния пазар, пише в съобщението.

На територията на България проектът се реализира от „Булгартрансгаз“ ЕАД. Компанията е определена за организатор на проекта и бъдещ оператор на интерконектора.

Проектът за междусистемна газова връзка между България и Сърбия предвижда изграждането на нов газопровод от съществуващо съоръжение на „Булгартрансгаз“ ЕАД при Нови Искър. Линейната част на газопровода е с дължина около 62 км на българска територия, като се предвижда изграждането на две автоматични газорегулиращи и една газоизмервателна станция, както и две отклонения за Сливница и Драгоман. След изграждането й, газовата връзка ще бъде с капацитет 1,8 млрд. кубически метра на година и възможност и за реверсивен поток.

--------------------------