Сподели новината.

Жителите на община Брегово ще имат думата за Общия устройствен план, както и за Плана за интегрираното развитие за периода 2021-2027 г. При изработване на ОУП ще се вземат под внимание регионалните фактори като дадености и цели на развитието, представляващи важна част от устройственото планиране на общината. Двата плана са основен инструмент за определянето на визия, цели и стратегия на развитието, както и преобладаващото предназначение и начин на устройство на отделните структурни части на територията, която обхваща бъдещият период на развитие.

 

 

За тази цел ще се проведе анкетно прочуване. Хората трябва да отговорят на 19 въпроса. Те могат да споделят мнението си за развитието на общината през последните 7 години, къде се намира тяхната община в сравнение с останалите български общини. Другите важни отговори касаят основните направления в бъдеще за развитието на Брегово и на икономиката. Ще се иска от гражданите да дадат предложения за новите територии за развитие, да разкрият основните проблеми на своето населено място и какви промени са необходими. Анкетата иска да разбере и становището на хората за демографските и социалните проблеми, както и за факторите, които могат да бъдат двигател за развитието на община Брегово.

Предишна статияОгнена трагедия край Ловеч
Следваща статияНова експлозия на К-19 в Кюстендил