Сподели новината.

Стипендия в размер на 1000 лева получи от общината Диана Матерова от ПГ „Д-р Иван Панов“ – Берковица. Наградата й бе връчена за постижения в областта на литературата, хуманитарните науки, езиковата компетенция и изкуството. Възпитаничката на гимназията постигна отличен успех – 5.99- през петте години гимназиално образование и на държавните зрелостни изпити.

Диана има активна гражданска позиция и участва в обществени инициативи, които са пример за ролята на младите хора в гражданското общество. Позицията й на младши европейски посланик допринася за изграждане на междукултурни връзки, сътрудничество и ползотворни екипни проекти. Нейната съпричастност към хората в нужда, изразена в участието й в доброволчески дейности, е показателна за доброто, което Диана дарява на хората около себе си.

На тържеството, на което зрелостниците получиха своите дипломи за завършено средно образование, Спаска Георгиева – Зам.-кмет на Община Берковица, връчи паричната сума на Диана Матерова от името на кмета Димитранка Каменова и й пожела успешна реализация, кариерно израстване, постигнати мечти.

Берковица се гордее с успехите й и подкрепя нейния стремеж към усъвършенстване и просперитет.