Сподели новината.

По 8 кубика дърва за огрев да бъдат осигурени на общопрактикуващите лекари и стоматолози в община Болярово от общинския горски фонд. По 3 кубика ще бъдат предоставени на военноинвалиди и техни близки. Това решение бе взето на днешното заседание на Общинския съвет. Съветниците одобриха и промени в годишния план за 2020 г. и ползване на дървесина от общинския горски фонд, с цел осигуряване на достатъчно дърва за огрев на местното население.

Община Болярово създаде над 300 дка гори в територии, които до момента не са били горски. Те вече са вписани във фонда на Регионалното управление по горите. Общината е създала организация, чрез която не само местни фирми да имат работа като осигуряват превоз за дървата, но и за стриктен контрол от страна на горските служители за огледната сеч и навременната доставка на дървата до хората.