Сподели новината.

Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) ще направи опит да приеме бюджетът за здраве за 2018 г. Членовете ще се съберат днес за да разгледат новия бюджет, който ще е с 400 млн. лв. по-голям от миналогодишния и ще достигне 3.8 млрд. лв.

Увеличението бе дадено по искане на Лекарския съюз, но въпреки това браншовата организация отново не е съгласна с разчетите на Касата как да се харчат парите. Медиците искат допълнителни средства за извънболничната помощ – за лични лекари и прегледи при специалист.

Освен това от Лекарския съюз настояват за по-голям резерв на касата – поне 5%, а не както се планира – 3%.