Сподели новината.

Храна и лекраства до дома си може да получите напълно безплатно, ако сте под карантина заради COVID-19. Тази услуга предлага община Търговище и може да бъде заявена и от граждани над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; хора с увреждания, лица в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот; самотни родители с деца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

 

Освен в закупуването на основни продукти и медикаменти със средства на потребителите, се оказва и съдействие в заплащането на битовите сметки или в заявяването на административни услуги.