Сподели новината.

Общински съвет Бургас даде разрешение за изработване Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ на занемареното военно летище до с. Равнец. Планът там е да се развие нова зона за изграждане на съвременни предприятия за безвредни производства, складови и обслужващи сгради и други съпътстващи дейности. Решението на ОбС днес бе прието с пълно мнозинство от 41 гласа „за“.

Искаме да са запази функционалността на мястото и при интерес да предоставим възможност за инвестиции. Така територията около пистата да бъде предоставена основно на инвеститори. Това е първата крачка към икономическото развитие на зоната и ние ще имаме максимална гъвкавост да предоставим услуги там. Считаме, че за 2 години ще можем да запълним мястото с фирми. Необходими са много усилия и средства, но ние сме уверени„, каза кметът на Бургас Димитър Николов.

Територията е урбанизирана, като през годината е използвана като военно летище. Мястото има добро бъдеще за развитие на логистичен парк. Имаме задължение да запазим двете писти, като възможност след време там да кацат самолети„, допълни главният архитект на община Бургас Веселина Илиева.

Припомняме, че с решение на Министерски съвет летището в с. Равнец бе прехвърлено безвъзмездно на Община Бургас.

Като цяло територията е с добра локация, достъпна е от съществуващ общински път. В непосредствена близост е до населеното място и с ПУП ще се осигури възможност за провеждане на обслужващи улици.

Инвестиционните намерения са за изграждане на производствени предприятия за високотехнологични производства, складови сгради, научно-изследователски  лаборатории, комплекси и сгради за експериментална и иновационна дейност, административни и делови сгради и офиси, изложбени зали, общежития за работещите в зоната, магазини и заведения за обществено хранене и обслужване за нуждите на работещите в зоната и други съпътстващи дейности. Инвестициите, които се очаква да бъдат усвоени са в размер на 1 милиард лева. Ще бъдат открити поне десет нови завода в индустриалния парк.