събота, юни 15, 2024

Нестандартни методи за борба с ужасяващата корупция в БДЖ

Date:

Сподели новината.

В тази статия ще се говори за корупция при ремонтиране на жп линии в драстични размери. Държавата, ерго данъкоплатците, са ощетявани от години със стотици милиони от лоши договори и обществени поръчки.

Темата е дълга, данните са много. Затова още в началото искаме да отправим няколко предложения към кабинета и конкретно към Министерството на транспорта, информационните технологи и съобщенията за пресичане на корупционните практики, които отдавна са преминали всички граници по бруталност.

 

Неочаквани решения с елементи на провокация

Понеже реформите в правосъдната система се движат със скоростта на пътнически влак, предлагаме:

 1. Министерството на транспорта да командировка проститутки там, където се извършват ремонти. Тяхното присъствие ще предизвика обществен интерес и по този начин гражданското общество ще може да контролира кой и как ремонтира.
 2. Министерството на транспорта и ръководството на НКЖИ да обнародват официално тарифа с подкупите на чиновниците, от които зависят обществените поръчки. Така ще се стимулира конкуренцията и няма да може само две-три фирми да се облажват с милионите.
 3. Да се въведе мандатност за важните постове в НКЖИ, за да се даде шанс на повече хора да подобрят финансовото си благосъстояние.
 4. Министерство на транспорта и Министерство на здравеопазването да сключат договор за периодични прегледи на проститутките по местокомандироване, за да се избягнат неприятности от кожно-венерически характер, които от своя страна биха забавили пусковите срокове.
 5. Да се направи график за откриването на готовите отсечки, съобразен с натоварената програма на премиера. Към мястото за рязане на ленти да се пътува с родни влакове-стрела, а не с двата вертолета.

 

Има и други идеи, но за тях ще поговорим друг път.

 

Правосъдната система все пак…

Да живее съветският съд, най-хуманният съд в света! Култовата реплика произнася Страхливеца (в ролята актьора Вицин), един от героите в незабравимия филм на Леонид Гайдай "Кавказка пленница". С лозунга подсъдимият опитва да се хареса на магистратите. Филмът е от 1963 година.

 

В наши дни, 52 години по-късно, претендент за най-хуманен съд в света е Административният съд в София. По примера на съветския той е загрижен за човека с голямо "Ч" – в случая депутатът Делян Пеевски, – и отказва да даде каквато й да било информация за отделни периоди от трудовата Му биография. Информацията по колко дела е работил депутатът като следовател и колко общо е времето, в което е бил в отпуск, докато е работил в следствието, може да накърни авторитета му и да му попречи в бъдеще да изпълнява задълженията си. Това е един от мотивите, посочен в решението на съдия Галин Несторов от Административния съд – София-град, с което той отхвърля жалбата на изданието "Дневник" срещу отказа на градския прокурор на София Христо Динев да предостави информация за делата на Пеевски. Динев се позовава на отказ на депутата тези данни да бъдат разгласени.

Подобен отказ е получил и в-к "Сега". Със същите мотиви – загриженост за авторитета на Пеевски.

 

Наивниците обаче се чудят: Ако Пеевски е бил доблестен и смел следовател (а той не може да е бил друг), няма ли данните за това да изстрелят и без това космическия Му авторитет в още по-далечна орбита? Защо съдът крие от народа великите дела на Д.П. и по този начин препятства той да бъде обикнат още повече? Ако въобще е възможно…

 

Не знаем какви са подвизите на Пеевски като следовател, но можем да надникнем в дейността Му като ЖП-експерт.

 

През 2014 г. няколко НПО-та подават сигнали в Софийска градска прокуратура и други институции за ужасяващи злоупотреби в Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ). Повече от 10 месеца няма никакъм знак дали въпросните сигнали се проверяват и какво става с тях въобще.

 

Сигналите и доказателствата

През последните години в НКЖИ функционира мащабна схема за източване на публични средства в особено големи размери.

 

– В периода 2010-2012 НКЖИ е провела 20 аварийни поръчки (чл. 90 от ЗОП договаряне бе » обявление) на обща стойност над 120 млн. лв без ДДС или около 142 млн. лв с ДДС. Само през 2012 г. са възложени 13 аварийни поръчки на обща стойност 77,6 млн. лв без ДДС или около 93.2 млн. лв с ДДС.

– Тръжните документи и техническите спецификации на всички поръчки са еднотипни и почти идентични, макар че касаят различни обекти, което означава че при тяхното възлагане се е прилагала една и съща схема.

– Повечето от поръчките не попадат в казуса аварийни (договаряне без обявление чл. 90 от ЗОП), поради факта че ситуации са възникнали поради ненавременна и неправилна поддръжка на жп инфраструктурата. От една страна поръчките са възложени като аварийни, а от друга се отчитат от НКЖИ като обекти, реализирани в изпълнение на инвестиционната програма на НКЖИ с капиталов трансфер водещи до придобиване на нови ДМА. Подобряване на техническите параметри на железопътната инфраструктура и повишаване на скоростите по жп мрежата.

 

Цените за изпълнение на предвидените работи надвишават с пъти пазарните цени. Строителните работи са извършвани без реално приети проекти.

– За изпълнението на аварийните поръчки са канени едни и същи компании, без реална обосновка защо точно те. Всички поръчки най-често се печелят от фирми, близки до генералния директор на компанията (Крам комплекс) и фирми, гравитиращи около "Водстрой" АД, която пък се свързва с Делян Пеевски. В схемата е включено и ДП ТСВ, като след сключване на аварийни договори, предприятието превъзлага работите на същите компании.

 

Примери

 • През 2012 г. за авариен ремонт на 355 м. Железен път в междугарието Самоводене-Велико Търново по 4-та жп линия след провеждане на три аварийни процедури са изразходвани публични средства в общ размер на 16 127 534 лв. без ДДС или цена над 45 млн. лв без ДДС на 1 км железен път. 16 милиона за 355 метра отсечка!  Забележете: По данни на Филип Райхарт, директор на Galactic Agency, която е лицензирана от американската компания Lunar Embassy (Лунно посолство) за продажбата на парцели на Луната, Марс и Венера през 2014 г. един акър земя на Луната, Меркурий, Венера и Марс с перфектна гледка към Земята се е продавал между 20 и 23 долара.
 • Поръчка за авариен ремонт в междугарието Черниче – Пейо Яворов. В рамките на поръчката е укрепен и ремонтиран 175 м. железен път за стойност в размер 6 771 841 лв. без ДДС или цена около 40 млн. лв/км.
 • Аварийно-възстановителни строително-ремонтни работи и укрепителни съоръжения от км 182+780 до км 182+930 в гара Плачковци по 4-та жп линия. Укрепени и ремонтирани 150 & железен път на обща стойност 6 991 223 лв. или 46 млн. лв/км.

 

Аварийно укрепителни и възстановителни строително-ремонтни работи по железен път от км 103+100 до км 103+650 в междугарието Ловеч – Троян по 24-та главна жп линия Свищов-Троян. Укрепени и ремонтирани 500 м. железен път на обща  стойност 4 821 280 лв. или 8,8 млн. лв/км.  Сумата няма световен аналог!  Нито вселенски.

 

Ако се изведат данни за новопостроените или в процес на строителство жп линии финансирани по ОПТ,  чието изпълнение е възложено с открити процедури и на база пазарни цени ситуацията е следната:

 • Проект за реконструкция и електрификация на жп линията Свиленград-турска граница за скорост 160-200 км/м . Изградена нова жп линия с дължина 17.6 км. като в рамките на проекта с изграден и най-големият жп мост в България с дължина 460 м. Обща стойност на договора е 70 млн. лв. или около 3.9 млн. лв/км. за ново строителство.
 • Реконструкция и електрификация на жп отсечката Димитровград – Свиленград, изграждане на изцяло нова жп линия н електрификация за скорост 160-200 км/ч с дължина около 70_км, Обща стойност на сключените договори 152 млн.лв или около 2.2 млн. лв/км за ново строителство.
 • Септември – Пловдив модернизация на 52 км. двойна железопътна линия и електрификация за скорост 160 км/ч обща стойност на сключените договори за строителство I57,8 млн.лв или приблизителна цена на километър около 3.1 млн. лв/км.

 

Трябва да се има предвид че цените по посочените по горе европейски проекти са за ново строителство, а не за ремонт или рехабилитация, което праща случаите директно в криминалистиката и на територията на организираната престъпност.

 

Рамково споразумение, пораждащо и прикриващо схема за източване на огромни публични ресурси.

 

След като в периода от 2010 до средата на 2013 г. почти всички поръчки в НКЖИ се възлагат като аварийни по чл. 90, т.4 на ЗОП, в средата на 2013 г., след проведена процедура всички дейности по ремонт, рехабилитация, модернизация, поддръжка, укрепване и възстановяване на обекти от жп инфраструктурата, които трябва да се възлагат на външни изпълнители с финансиране от Държавен бюджет и инфраструктурни такси бяха възложени за 4 г. на много тесен кръг от фирми чрез рамково споразумение.

 

Планираният обем от работи, който трябва да се възложи като конкретни договори за период от 4г. чрез рамковото споразумение е около 450 млн. лв. Кръгът от фирми се състои от "Крам Комплекс", "Водстрой 98", Трейс, ДП ТСВ, Енерджи Груп, Енемона. Част от тези фирми се свързват с Делян Пеевски и Ахмед Доган, твърдят експерти. Според тях, прокуратурата много лесно би могла да установи това, ако извърши проверка.

 

Сравнения

 • „Неотложно укрепване на изтичащи земни маси на откоса от км.376+850 до км.377+350 в междугарието Дралфа – Търговище път №1 по втора жп линия” – 3 995 355 лв. без ДДС – реална пазарна цена съгласно обхвата около 1,3 – 1,4 млн. лв.

 

 „Аварийно укрепване и отводняване чрез изпълнение на строителни дейности от км 37+580 до км 37+700 в междугарието Смядово – Комунари по 26-та жп линия Шумен – Комунари” – 2 076 672 лв. без ДДС — реална пазарна цена съгласно обхвата около 0,9-1,0 млн. лв.

 

„Механизирано подновяване на железен път в междугарие Кръстец – Радунци от км 204+050 до км 211+485 (в това число тунели №№20, 21 и 22) по lV-та главна жп линия” – 11 830 078 лв. без ДДС – реална пазарна цена съгласно обхвата около 7,0-7.1 млн. лв.

 

Механизираният ремонт на железен път и съоръжения в междугарието Плачковци Кръстец от км 190+510 до км 192+935, от км 195+950 до км до км 197+914 и подновяването и реконструкцията на гара Кръстец (коловози №№1,2,3 и 4) 15 639 947 лв. без ДДС – реална пазарна цена съгласно обхвата около 9,3-9,4 млн. лв.

 

Дадените по-горе цени, на които са сключени договорите, са без непредвидените 10%, като тези суми допълнително се усвояват по всички обекти.

 

За Плачковци-Кръстец и Кръстец-Радунци е договорено увеличение на договорната цена с по над 1 млн. лв на договор.

 

Обобщение на данните за последните 3 г. показва, че чрез аварийните поръчки за ремонт и укрепване на около 12 км. малодеятелни и нерентабилни жп линии са разходвани средства в размер над 150 млн. без ДДС. По пазарни цени за тези средства може да се построи и оборудва над 40 км. нова скоростна жп линия (за скорости 160-200 км/ч) или да се модернизира основно над 90 км.

 

Далавера с релси

НКЖИ е закупила около 6 700 тона железопътни релси през Софийска стокова борса в нарушение на разпоредбите на ЗОП (ЗОП не е предвидено такъв тип специфични доставки да се търгуват чрез ССБ). Отново става дума за корупция и далавера. Купувани са релси на доста по-високи цени от средните за Европа. При това със съмнително качество.

 

Мълчанието на синдикатите

Синдикалистите в ЖП отрасъла са много чувствителни, когато стане дума за съкращения или забавяне на заплатите. Вдигат стачки и олелия до небето. Странно защо обаче няколко години си затварят очите за безобразия и договори, които са ощетили отрасъла и държавата със стотици милиони. Ако прокуратурата върне поне част от заграбените суми, положението на служителите ще се подобри значително.

 

Медиите от своя страна вдигат пушилка главно за открадната нафта от неколцина. Главният прокурор Сотир Цацаров на свой ред заяви, че ще проверява строго всеки откраднат литър. Добре, ама злоупотребеното гориво е за 1-2 милиона годишно, а въпросните договори са плячкосали стотици милиони. По какъв критерий се преценява, че тубите и бидоните са приоритетни пред многомилионния грабеж? Да не би няКой да диктува кое да се разследва и кое – не?

 

И защо министър Московски, един от активните в кабинета, не проявява грам любопиство към потъналите милиони? Да не би да са такива указанията отгоре?

 

Как е другаде

Ако нямахме толкова хуманен съд, а магистрати като китайските, досега корупционните практики у нас щяха да са сведени до минимум. По същото време, когато са подавани сигналите за безобразията в НКЖИ, през август 2014г. съдът в Китай осъди на смърт шефът на железопътното управление на град Кунмин Вен Цинлян. Срещу Вен Цинлян са били повдигнати обвинения за вземане на подкуп и превишаване на служебните пълномощия в периода 2005 – 2011 година. Той е получил общо 3,3 млн долара, като срещу това е осигурил „благоприятни условия за получаване на държавни договори“ от частни компании. Управители и собственици на тези фирми пък се отървават с доживотни присъди…

 

Какви ли присъди щяха да отнесат фирмите на Кой и техните мекерета в жепето? Само че ние сме демократична държава с хуманна съдебна система.

 

Борис Петков, Фрог.нюз

Сподели статията:

Популярни

Още новини
Related

Какво става?! Един от най-големите работодатели в Пловдив започна да съкращава масово работници

Един от най-големите работодатели в Тракия икономическа зона "Либхер...

Бургаско предприятие се продава заради дългове

Πoзeмлeн имoт и индycтpиaлни cгpaди в Южнaтa пpoмишлeнa зoнa...

Извънредно! Изграждат два нови завода около Велико Търново

Cъздaдeнaтa пpeз 1995-a гoдинa бългapcĸa ĸoмпaния "Eĸcтpaпaĸ" плaниpa oтĸpивaнeтo...

Възстановяват дейността на месокомбинат „Добруджа“ в Силистра

Дейността в месокомбинат „Добруджа“ предстои да бъде възстановена, след като...