четвъртък, юни 13, 2024

КТБ-Гриша Ганчев 1-0

Date:

Сподели новината.

Чували ли сте за Теодор Савов? Ако не, значи не познавате едрия бизнес в България. Той е на 23 години, живее в столичния кв. "Сухата река", има необслужван заем към фирма за бързи кредити

за няколкостотин лева и… притежава 18.3% от най-голямата верига бензиностанции в страната по брой обекти – "Петрол". Последното се случва, след като на 26 ноември 2014 г. придобива срещу 8000 лв. "Корект фарм" – един от четирите най-големите акционери в дистрибутора на горива и длъжник на фалиралата Корпоративна търговска банка с над 40 млн. лв. Щастието от инвестицията за Савов обаче не продължава и месец – на 18 декември съдът обявява фирмата му в несъстоятелност и тя вече е в ръцете на синдик.

Зад абсурдната фасада на бедняка-милионер е видно, че реалният контрол над "Корект фарм" е в ръцете на председателя на управителния съвет на "Петрол" Гриша Ганчев. След затварянето на банката дружеството акционер беше придобито от кумеца му и бивш световен шампион по борба Николай Гергов. Беше пререгистрирано в Ловеч в едноименния хотел, собственост на едно от основните дружества на Ганчев, "Литекс комерс". Несъстоятелността беше поискана от свързано с него дружество. А синдикът Георги Чолаков е заемал същия пост и в други дружества, по които "Литекс" е бил кредитор, и е бил в бордове на други свързани с Ганчев компании като "Девненски захарен завод" и столичната "Централна автогара".

Сега по всичко личи, че контролът над "Петрол", която неотдавна беше една от най-големите по пазарна капитализация публични компании в България, отново се разклаща. Действията на квесторите и впоследствие на синдиците на КТБ са на път да доведат до нов назначен от тях синдик. А по пътя на несъстоятелността е поел и още един голям акционер в дистрибутора и голям длъжник на банката – "Алфа кепитъл", който има 28.8% от капитала на "Петрол". Така има реална възможност синдиците на КТБ скоро да упражняват косвен контрол над двете дружества от някогашната империя на мажоритарния собственик на КТБ с общо 47 % дял в "Петрол", както и на още над 5%, които банката притежава пряко.

Войната на синдиците

Несъстоятелността на "Корект фарм" не е поискана от КТБ, а от съвсем друг кредитор. Това е "Торинекс", което е регистрирано в "Литекс тауър" и е собственост на Илия Георгиев. Той до 2008 г. е управител на "Банско трейд", което сега се казва "Литекс консултинг". А всички вписвания по партидата в Търговския регистър на "Торинекс" (както и на "Петрол") се правят от адв. Георги Миленов, който е член на управителния съвет на "Литекс комерс"

Според представените документи "Торинекс" се оказва кредитор на "Корект фарм", след като купува вземане на "Алфа кепитъл", възникнало именно около акциите на "Петрол". През 2013 г. чрез това дружество Цветан Василев придоби някогашния дял на "Петрол холдинг" от 47%, но за да избегне отправяне на търгово предложение към останалите акционери при смяната на контрола на над 1/3 от капитала, го раздроби, като продаде 20 млн. акции (18.3%) на "Корект фарм" срещу 42 млн. лв. От тях 10 млн. лв. са били платени и така на 24 септември 2014 г. чрез цесия "Торинекс" придобива от "Алфа кепитъл" 32 млн. лв. дълг на "Корект фарм". Още на следващия ден новият кредитор се договаря с длъжника те да бъдат изплатени след едва месец на 31 октомври, като при неизпълнение е предвидена неустойка от 10 млн. лв. Тези действия изглеждат напълно нелогични, предвид че "Корект фарм" така или иначе е свръхзадлъжняло.

Чрез тях обаче само с няколко подписа "Торинекс" се превръща в най-големия кредитор с 42 млн. лв. вземания, които от 31 октомври са просрочени. А това му дава възможност да поиска несъстоятелност и съдът да назначи за временен синдик предложения от него Чолаков. На първото събрание на кредиторите той е избран и за постоянен. Представителят на банката иска да се избере друг "независим" синдик, но с елегантно създаденото си мнозинство решението зависи само от "Торинекс". По този повод според протокола от събранието остро недоволство проявява и представителя на друг кредитор. "Считам, че в момента в Ловешкия окръжен съд се извършва грабеж на "Корпоративна търговска банка" АД и на "B&ВГД оранжерии Петрич" ООД с действията на съда и с поставени лица от Гриша Ганчев. Аз напускам залата", казва Велин Георгиев, управител на дружеството, което също е сред големите кредитополучатели на КТБ.

Адвокатите на банката, макар и по-сдържани в реакциите си, явно също не са доволни от решението. Първо, на 9 февруари те искат от съда да отмени решенията на събранието, тъй като според тях синдикът на "Корект фарм" е ползвал за съставяне на списъка на кредиторите неточно водени от длъжника търговски книги и реално вземането на КТБ е по-голямо. Искането обаче е отхвърлено от съда на 16 април. Само ден по-късно обаче синдиците на банката печелят важна точка в съдебната битка, като съдът се произнася в тяхна полза по друго искане. С него поради липса на достатъчно доказателства се изважда от списъка на приетите вземания "Торинекс", докато същевременно се отхвърля искането от самото "Корект фарм" вземанията на КТБ да не се признават. Определението е окончателно и така банката остава първи по ред обезпечен кредитор.

Така при новото разпределение на силите КТБ свиква ново общо събрание на кредиторите за 30 април с цел да бъде сменен синдикът. То обаче не се е провело поради процедурни пречки – в Търговския регистър определението, с което се насрочва, е публикувано на 24 април, а законът предвижда това да стане минимум 7 дни преди събранието, заради което то може да бъде отложено. По информация на "Капитал" банката е поискала и по друг ред да се смени синдикът на дружеството, но и този опит може да се окаже неуспешен, тъй като вземането на банката на свой ред е оспорено. Така може да се окаже, че ще мине още доста време, преди синдиците на КТБ да върнат поне индиректно контрола над ценен актив, придобит с пари на вложителите.

Акционерни сметки

По подобна траектория вече се движи и регистрираното на същия ловешки адрес "Алфа кепитъл" – най-големият акционер в "Петрол", с тази разлика, че там засега не са се появили подобни интригуващи обрати. Молбата за несъстоятелност е подадена от самото дружество на 16 февруари, като КТБ внася молба да се присъедини като кредитор. В случая банката с нейните вземания за над 100 млн. лв. трудно може да бъде изместена.

Това означава, че ако съдът обяви "Алфа кепитъл" в несъстоятелност, вероятно синдиците на КТБ ще могат да назначат и неговия синдик. По този начин реално две техни назначения ще контролират 47% от акциите с право на глас в "Петрол", а отделно те пряко се разпореждат с над 5%, директна собственост на банката. Или на някое следващо общо събрание на дистрибутора ще имат влияние върху над половината от гласовете и съответно ще могат да прокарат важни решения като да сменят управителните му органи. Разбира се, по закон синдикът е длъжен да охранява имуществото и да не дава приоритет на никой кредитор, но в практиката е ясно, че всеки кредитор гледа да назначи някой лоялен към него.

При останалите два големи акционера в "Петрол" нещата изглеждат по-стабилни, макар и там собствеността да е обгърната в не по-малко мъгливи подставени лица. Те не са пряко кредитирани от КТБ и съответно банката засега няма предприети действия спрямо тях. Въпреки това обаче и при тях има любопитни движения.

"ВИП пропъртиз", което също като "Корект фарм" притежаваше 20 млн. акции, се приемаше за трето дружество, през което Гриша Ганчев осъществява контрола си. За разлика от другите две през лятото на 2014 г. то не се озова в Ловеч, а в близкото село Торос. Собствеността обаче отново отиде в състезател по борба – Александър Александров. Тук любопитната сделка дойде в началото на февруари, когато в съобщение до борсата "Петрол" уведоми, че "ВИП пропъртиз" е прехвърлило 16.4% от капитала на "Перфето консулт". Дружеството е собственост на Георги Пенчев, който според публикации в медиите е юрист на "Литекс". Но може би най-необяснимата част от тази сделка е как всъщност е станала. Дяловете и на четирите големи акционера в "Петрол" бяха запорирани още през август 2014 г. по искане на контролирания от Денис Ершов бивш акционер в дистрибутора – "Петрол холдинг". Именно този запор е и причината акциите да продължават да са в проблемните дружества, до които КТБ може да стигне по съдебен път, а не да са прехвърлени. Няма официална информация запорите да са вдигнати, а също така и сделката не присъства в бюлетина на Централния депозитар, където по принцип се обявява всяко прехвърляне на повече от 5% на публично дружество. Независимо от това обаче по всичко личи, че Ганчев засега запазва контрол над тези 18.3% от "Петрол".

Последният от голямата четворка акционери, "Юлинор", също от март 2015 г. има нов и вероятно подставен собственик. Това е сръбското дружество "Ботса", основно от българина Симеон Симов, който вече е и управител на дружеството, държащо 23.1% в "Петрол". Вероятно реалният контрол обаче остава в Бисер Лазов – бившият доверен човек на Цветан Василев, който сега е защитен свидетел срещу него и по думите на банкера е част от лагера на бившия му партньор, депутата Делян Пеевски. Индикация за това е, че сделката е част от пакет – само в рамките на седмица Симов придобива дялове и става управител в още осем дружества. В някои от тях като "Евро интерфинанс" и "Аквафинанс" той поема поста управител от Лазов, който остава собственик.

Бойно поле "Петрол"

В този пореден сложен пъзел около "Петрол" не е лесно да се предвиди каква картинка ще се оформи накрая. Според запознати с действията на синдиците на КТБ тяхната стратегия не е съвсем изчистена. От една страна, докато текат съдебните процедури срещу дружествата акционери, може да се окаже, че същинските активи вътре в самата "Петрол" са се стопили. Вече от месеци в компанията тече вътрешна реорганизация, като чрез апорти и прехвърляния ключови активи се озовават в дъщерни на дъщерни дружества. Някои от тях са заложени в полза на свързани с Гриша Ганчев компании с подобни на "Корект фарм" клаузи за солени неустойки при забава. Или това прилича на застрахователна полица – в случай че стане видно, че контролът не може да се удържи, чрез различни механизми "Петрол" може бързо да се изпразни от съдържание.

От друга страна, при цялата съдебна несигурност синдиците на "Корект фарм" и евентуално на "Алфа кепитъл" трудно биха намерили купувач за пакетите акции в "Петрол". А цената на акциите на борсата вече е паднала за една година от нива над 4 лв. до 1 лв., което оценява цялата компания на едва 110 млн. лв. Ако се премине към разпродажба, за да се осребри имуществото, вероятно котировките ще се сринат още повече, което допълнително ще намали възможностите КТБ да си възстанови съществена част от отпуснатите средства.

"Петрол" вече отдавна е претръпнала откъм акционерни битки. Те започнаха още преди пет години при сблъсъка между Денис Ершов и Митко Събев, преминаха през гамбит на президента на Калмикия Кирсан Илюмжинов и превземане от страна на Цветан Василев. А последно банкерът твърдеше, че голяма част от неволите му в последната година са защото е отказал да прехвърли участия в няколко компании, сред които и "Петрол", безвъзмездно на Делян Пеевски. Компанията досега показа завидна устойчивост при пълния блокаж да се вземе каквото и да е стратегическо решение за развитието й. Този път обаче опасността "Петрол" да бъде буквално разкъсана от интереси изглежда сериозна дори и за мащабите на всички досегашни войни за овладяването й.

Сподели статията:

Популярни

Още новини
Related

Какво става?! Един от най-големите работодатели в Пловдив започна да съкращава масово работници

Един от най-големите работодатели в Тракия икономическа зона "Либхер...

Бургаско предприятие се продава заради дългове

Πoзeмлeн имoт и индycтpиaлни cгpaди в Южнaтa пpoмишлeнa зoнa...

Извънредно! Изграждат два нови завода около Велико Търново

Cъздaдeнaтa пpeз 1995-a гoдинa бългapcĸa ĸoмпaния "Eĸcтpaпaĸ" плaниpa oтĸpивaнeтo...

Възстановяват дейността на месокомбинат „Добруджа“ в Силистра

Дейността в месокомбинат „Добруджа“ предстои да бъде възстановена, след като...