Сподели новината.

Обединена Европа днес е по-разделена от всякога. Бежанската вълна, която заля континента, противопостави членовете на ЕС помежду им за политиките по посрещането ѝ.

Обединена Европа днес е по-разделена от всякога. Бежанската вълна, която заля континента, противопостави членовете на ЕС помежду им за политиките по посрещането ѝ. Стана ясно, че въпреки че бягат от война, повечето бежанци не търсят просто мирна страна за свое убежище, а просперираща и богата. Ето защо повечето се отправят към Западна и Северна Европа, въпреки че минават през Южна и Източна.

Конкретните причини за това са много, но една особено ясно проличава – парите, които получават под формата на бежанска помощ. Вестник Die Welt събра данни за това какви средства осигурява на мигрантите всяка една европейска страна. От тях ясно се вижда, че колкото повече на север отива човек, толкова по-голяма става сумата. Убедете се сами:

 

Гърция 0 евро
България – 33,23 евро
Италия 0 евро
Словения – 18 евро
Словакия – 12 евро
Полша – 187,5 евро
Франция – 330,30 евро
Германия – 352 евро
Великобритания – 232 евро
Люксембург – 225 евро
Белгия – между 176 и 276 евро
Холандия – 20 евро
Швеция – 177 евро
Финландия – между 85 и 290 евро
Норвегия – 400 евро
Кипър – между 85 и 452 евро
Дания – 800 евро

 

автор: Money.bg