Дъщерите на нашите владетели често са били сродявани с най-благородните византийски родове. Българската държава съществува почти 1400 години, от които повече от 700 са неизменно и много тясно свързани с Византийската империя. Българските принцеси в Константинопол             Дъщерите на нашите владетели често са били сродявани...