ДО РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЕ ГРАД БУРГАС Г-ЖА ВИОЛЕТА ИЛИЕВА П И Т А Н Е от ПП „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“ ОТНОСНО: възможностите за подпомагане на ученици и родители в град Бургас по време на принудително онлайн обучение: УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ИЛИЕВА, Във връзка с преминаването към обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата...
Училище „Св. Св. Кирил и Методий“ в Радомир спечели проект за иновации на стойност 366 000 лв. Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 24 месеца. Целта е да се повиши качеството на образователните услуги и подобряване на достъпа до образование, за да се повиши мотивацията на ученици от маргинализирани групи в община Радомир за включване в системата на професионалното образование, като в същото време се постигне и намаляване на процента на отпадащите или преждевременно напусналите училище ученици.     Това ще се осъществи посредством внедряването на комплекс от иновативни методи и подходи, като коучинг, игрови техники и др. По този начин се цели традиционният учебен процес „преподаване-изпитване“ да бъде трансформиран в интерактивен завладяващ обмен на знания и опит. С настоящия проект Община Радомир си поставя за цел да надгради експертния и инфраструктурен капацитет в общинските училища, като внедри и приложи тези иновативни практики в учебния процес.      
Отделението по анестезиология и интензивно лечение в МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" в Ловеч спря работа от днес, съобщава Нова телевизия. До мярката се е стигнало, след като тримата анестезиолози, старшата сестра и още две реанимационни сестри са се оказали заразени с коронавирус и няма кой да поеме дежурствата. Прокуристът на...
По традиция в ГЕРБ нещата се случват съгласно волята на Бойко Борисов, а в ГЕРБ Бургас решенията се взимат под указанията на кмета Димитър Николов. Затова е абсолютна изненада, че действията на ГЕРБ Бургас и на лидера на партията Борисов по случая „Росенец“  напълно се разминават  според  зам. председателя на...
Община Бургас доброволно се отказва от един от най-силните си козове по казуса с общинския път към „Догансарай“ в парк Росенец и заради това може отново да изгуби собствеността си върху единствената сухопътна връзка с брега в тази част на Черно море, заради която въстана цяла България. За очертаващата се...