Разширяват гробището, отчуждават земи

0
356
0e055015385980da4e111a90c5284edc
0e055015385980da4e111a90c5284edc
Сподели новината.

Близо 12 декара частна земя стават гробище. След като гробищния парк в Бургас се напълни, общината търси варианти за неговото разширение.

От днес собственикът на 12-те декара в местностите „Келева нива“ и „Муската“ по недействащата Картата на възстановената собственост /КВС/ на землище  Бургас се прощава със земите си срещу сумата от 125 хиляди лева, а земята ще се използва за нови гробове. Въпреки, че гробището „се пука по шевовете” това засега е първото и единствено отчуждаване на земя. Но докато собственикът на терена си получи парите в неговия имот вече се загробва, научи „Черноморски фар”. За да има достатъчно места за нови гробищни парцели са нужни поне още 300 декара, но отчуждителните процедури са дълги и тромави, а и Общината има определен годишен бюджет, който не винаги стига за покриване на подобни разходи. Сега целия гробищен парк е препълнен. Годишно в Бургас се извършват между 2000 и 2200 погребения. Преди да сдаде властта, старият Общинския съвет реши да направи ново гробище в „Меден рудник”, от северната страна за Средец. Но това все още е в сферата на вероятностите. Предвидените за ново гробище имоти представляват земеделски земи в момента – частна собственост. Необходимо е да се проведе процедура по промяна предназначението на земеделските земи. Имотите се разположени югозападно от ж.к. „Меден рудник“, в непосредствена близост от пътя Бургас-Средец-Елхово. Имотите, предвидени за гробищата, са на около 1600-1800 метра от края на комплекса. От представеното инженерно-геоложко и хидро-геоложко проучване е станало ясно, че за предвидения терен няма опасност от свличане или срутване, не е констатирано и наличие на подпочвени води. В момента покойниците от ж.к. „Меден рудник“, кварталите Крайморие и Горно Езерово се погребват в гробищния парк до ж.к. „Изгрев“, което създава неудобства на близките да посещават и поддържат гробните места на починалите.

--------------------------