сряда, април 17, 2024

Нови безобразия край Синеморец

Date:

Сподели новината.

Строеж на 10 сгради в границите на „Парк Странджа“ е получил зелена светлина от РИОСВ-Бургас на 11.02.2015 с подписа на временно изпълняващия директор на РИОСВ-Бургас Таня Манолова.

Тя е преценила, че инвестиционното предложение внесено от Росен Попадиин не се нуждае от ОВОС и го е съгласувала, въпреки противното мнение на експерти от регионалната дирекция.

Теренът, на който ще се строи попада в границите на Природен парк „Странджа” и в две защитени зони BG 0001007 „Странджа” за опазване природните местообитания и дивата флора и фауна и BG 0002040 „Странджа” за опазване на дивите птици.

В  Решението БС–8–ПрОС/11.02.2015г., подписано от Таня Манолова се посочва като основание за да бъде съгласувано строителството Заповед № РД–01–36/06.01.2014г. на Кмета на Община Царево относно проект за Подробен устройствен план – План за застрояване и План за регулация.

riosv-burgas-popadiin-reshenie

За тези планове обаче не е провеждана изискващата се по закон процедура през РИОСВ–Бургас и те противоречат на закона.

Решението на Манолова е подписано на 11.02.2015 г., но е оповестено на интернет страницата на РИОСВ-Бургас чак на 23.02.2015 г. далеч след 7 дневния срок заложен в Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. Биволъ потърси и.д. директора Манолова за коментар по телефона, но тя не пожела да вдигне телефона. След като все пак успяхме да се свържем с нея от друг телефон, който директорката не разпозна като наш, тя категорично отказа да даде каквато и да е информация, с обяснението, че не била опълномощена от началниците /МОСВ/ си за това.

За подобно съгласуване без ОВОС на строеж на вилно селище в района на Карадере миналата година беше отстранен бившият директор на РИОСВ Бургас Антоний Иванов. Манолова го замести на поста като и.д. МОСВ назначи конкурс за нов шеф, но той съвпадна с разгара на скандалите със строежите по Южното Черноморие и изборът не се състоя. Вместо това МОСВ обяви, че е започнала поредната проверка на работата на регионалната инспекция.

Кой е продал имоти, които са публична общинска собственост?

Най-скандално обаче е, че според картите, с които разполага РИОСВ, този имотът е публична общинска собственост. Няма как той да е минал в частни ръце без нарушение на закона, защото според Закона за защитените територии, Чл. 10. (1) Собствеността на държавата, която не е изключителна държавна собственост, и на общините върху горите, земите и водните площи, включени в защитените територии по този закон, е публична.

Заради подобна ситуация със собствеността РИОСВ-Бургас отказва да се произнесе по молбата за съгласуване на „Корк и Форк“ на дъщерята на Неделчо Гинин. Чак след като се случи скандала с дюните и бетона в Синеморец, бургаската екоинспекция спря строежа на „Корк и Форк“ и даде на прокуратурата всички сделки със земя публична общинска собственост в границите на Парк Странджа. Абсурдът на законите в избирателна употреба от чиновниците е, че за инвестиционното предложение на Попадиин върху земя публична общинска собственост е издадено съгласуване. Биволъ пита всички отговорни институции в държавата, дали това е достатъчно основание за административна корупция?

Така излиза, че в рамките на два месеца един и същ държавен служител е подходил с различен аршин към два обекта в едни и същи защитени територии: единият е съгласуван и пуснат без ОВОС, другият не е съгласуван и е впоследствие е спрян, защото няма ОВОС.

Проверка  в имотния регистър показа, че собствеността на терена тъне в мистерия. Той е образуван от сливането на няколко имота в кв. 35 в Синеморец: УПИ І-333,УПИ ІІ-404,УПИ ІІІ-406,УПИ ІV-407 и УПИ V-408. За тях няма никакви данни как са придобити от сегашните собственици: Росен Попадиин и руската гражданка Галина Кебенкова. В личните им партиди в Имотния регистър изобщо няма отбелязване за сделки с тези терени. Единственото вписване е за прехвърляне на право на строеж от Попадиин и Кебенкова на две фирми: „Синеморец Пропърти“ ООД на руснаците Андрей Юдин и Алексей Голяев, и „Нюма ООД“ на Стефан Попадиин. Още по-загадъчно е, че няма никаква следа от тези имоти и по партидата на Община Царево.

Източник: Биволъ

Сподели статията:

Популярни

Още новини
Related

Голям бой в центъра на Силистра

В късния следобед на 14 април, около 17:00 часа,...

Амбицията на ЦИК – всички да са информирани за вота на 9 юни

Организацията на ЦИК започнала още от момента, в който...

Запалиха Олимпийския огън

Олимпийският огън бе запален на мястото където са се...

Обраха наследствената къща на бургазлийка във Вълчедръм

Телевизор "Самсунг", климатик "Дайкин", велосипед , 3 персийски килима,...