Сподели новината.

Здравната каса ще намали с 2.4% бюджетите на болниците през август и септември, а от есента до края на декември клиниките ще получават всеки месец средноаритметично на средствата за излекуваните пациенти от януари до месец май. Това е решение на надзорния съвет на институцията, след като е разгледал състоянието на бюджета за болнична помощ. Съветът е решил, че няма да плаща повече от 134.8 млн. лв. месечно за болнични услуги, тъй като средствата в касата не достигат.

На заседанието си надзорният съвет по традиция е отворил оперативния резерв на здравната каса, за да плати за болнично лечение. Причината е, че по закон плащанията за болнична помощ са 1.343 млрд. лв., но през първото полугодие клиниките са лекували болни за 808.7 млн. лв. Обикновено това се компенсира със средства от оперативния резерв, с който НЗОК може да разполага, без за това да иска разрешение на парламента. През тази година резервът е 316.6 млн. лв. и 224.9 млн. лв. от него вече са отделени за болници.

Реално НЗОК е решила, че болниците ще получават средно 134.8 млн. лв. месечно, като е разделила по равно средствата за първото полугодие, които са 808.7 млн. лв. Според статистиката й обаче клиниките са се вместили в този лимит само през месеците януари, февруари и май. През март и април те са получили над 140 млн. лв., а през юни – над 184 млн.

Така през есента може да се окаже, че точно клиниките, които са лекували най-много пациенти, ще получат актуализирани договори със силно намалени бюджети, далеч над 2.4%.

Какво означават новите бюджети

На практика намаляването на бюджетите означава, че през летните месеци клиниките ще приемат по-малко пациенти, което като цяло е практика и досега. Това е сезон на отпуски на медицинските екипи, на ремонти и профилактика на апаратурата в болниците и графикът с тежки планови операции не е толкова натоварен, както през останалите месеци, заради повече риск за раните в топлото време.

Как ще се отрази намалението на средствата за болници като цяло след есента е трудно да се каже. Причината е, че то ще се изчислява на базата на това колко пациенти е приела и колко средства е получила болницата през първите пет месеца.

Клиниките все още не са изчислили

Като цяло клиниките не са притеснени от намалението, тъй като то е далеч по-символично от орязването на бюджетите през миналата година, което започваше от 10% по-малко от получените през 2014 г. средства, а при някои клиники достигаше 35% по-малко.

„За първи път законодателството позволява на здравната каса да намалява едностранно средствата и ефектът е видим. Да, 2.4% не е трън в петата, ако се сравни с миналогодишните лимити и намаления. Но когато се натрупват намаления, това винаги е проблем за бюджета на болницата, а оттам и за условията за лечение, заплатите на лекарите и т.н.“, коментира д-р Николай Болтаджиев, председател на Националното сдружение на частните болници.