Държавата се намеси в зърнения бизнес

0
281
8ada8b01a991faf3f98f4a7470382ef6
8ada8b01a991faf3f98f4a7470382ef6
Сподели новината.

Държавен фонд „Земеделие“ обявяви старта на интервенционно изкупуване на обикновена пшеница.

Интервенцията започна на 1 ноември 2015 г. и ще продължи до достигане на общо количество за ЕС от 3 млн. тона, но не по-късно от 17:30 часа на 31 май 2016 година. Оферти могат да подават всички притежатели на хомогенни партиди обикновена пшеница, ожъната на територията на ЕС и отговаряща на определени количествени и качествени показатели. Базовата изкупна цена е 101,31 евро/тон, като тя подлежи на корекции в зависимост от качествените показатели на зърното. Оферти за интервенционно изкупуване се подават по образец в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ по постоянен адрес или седалище на продавача. Подробна информация за условията за участие в процедурата можете да намерите в сайта на ДФ „Земеделие“.

--------------------------