Банката за международни разплащания (БМР) е най-тайната глобална финансова институция в света. От създаването си през 1930 г.,

Публикувана в Финанси